Apedia

Gāo Wán 睾丸 睾 丸 Wǒ N  Testicles

Hanzi 睾丸
Meaning n. Testicles
Reading gāo wán
Color
Mean Word 那个女生撞到了我的睾丸,我不动了。
Also Written nà gè nǚ shēng zhuàng dào le wǒ de gāo wán , wǒ bù dòng le。
Ruby gāowán
Silhouette _ _

Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.

Next card: 胸 xiōng n chest breasts 我没有一直看你的 wǒ méi

Previous card: Yīn jīng 阴茎 阴 茎 bài n penis

Up to card list: Moderately Modest Mandarin Sexy Time