Apedia

Querer Nĭ Yào Hē Diăn Shuĭ Ma

Front
Back QUERER
Audio
Phrase Nĭ yào hē diăn shuĭ ma?

Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.

Next card: Ser wǒ shì āgēntíng rén

Previous card: Beber wǒ xǐhuān hē chá

Up to card list: VERBOS CHINO