Apedia

900 Mẫu câu đàm thoại cho nhân viên công ty

Learn using these flashcards. Click a card to start.

Next deck: Portuguese-English 20000

Previous deck: French Sentences [Part 2]

Up: Index