Apedia

Bì Yùn Tào 避孕套 避 孕 套 N

Hanzi 避孕套
Meaning n. Condom
Reading yùn tào
Color
Mean Word 避孕套吧。
Also Written yòng bì yùn tào bā。
Ruby yùntào
Silhouette _ _ _

Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.

Next card: Bì yùn yào 避孕药 避 孕 药 nǐ

Previous card: 胸 xiōng n chest breasts 我没有一直看你的 wǒ méi

Up to card list: Moderately Modest Mandarin Sexy Time