Apedia

Bì Yùn Yào 避孕药 避 孕 药 Nǐ

Hanzi 避孕药
Meaning n. Contraceptive pills
Reading yùn yào
Color
Mean Word 你不能信你的男朋友, 要吃避孕药
Traditional 避孕藥
Also Written
nǐ bù néng xìn nǐ de nán péng yǒu ,   yào chī bì yùn yào。 

Ruby yùnyào
Silhouette _ _ _

Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.

Next card: 皖 安徽省 安 ān 徽 huī 省 shěng

Previous card: Bì yùn tào 避孕套 避 孕 套 n

Up to card list: Moderately Modest Mandarin Sexy Time